ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នារសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុន និងក្រោយម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.33 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.23 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.24 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.25 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.26 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.28 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.29 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.30 PM WhatsApp Image 2016-11-03 at 3.46.32 PM