ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ បានធ្វើពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីចំនួន ១៨០ កន្លែង


អាហារូបករណ៍អគ្គិសនីសម្តេច ហ៊ុន សែន សរុប១៨០កន្លែង ត្រូវបានប្រគល់ជូននិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអគ្គិសនីជាលើកទីបី បើសរុបពីពេលមុនផងមាននិស្សិត ៧៤៨នាក់ (នារី ១៦៥នាក់) បានទទួលរួចហើយ។ ការជួយនេះធ្វើឲ្យប្អូនៗមានលទ្ធភាពរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររង ។ ឯឧ កែវ រតនៈ បានរំលេចពីការរីកចម្រើនរបស់វិស័យថាមពលដែលកំពុងមានសន្ទុះទៅមុខជាវិជ្ជមាន ហើយបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជូននិស្សិតថ្មីផង ។ ក្នុងរយៈពេល១៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអនុភាពអគ្គិសនីកើនឡើង១១ដង ដោយសារមានគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

15697272_1179439628818075_5515001417257631202_n - Copy 15697420_1179439258818112_5428863578764188386_n - Copy 15697678_1179439218818116_1583738917900096853_n - Copy 15726303_1179440442151327_4185442713479787856_n - Copy 15726829_1179439865484718_7929323519997317815_n - Copy 15726989_1179439335484771_7334367080092504593_n - Copy 15727083_1179439568818081_8099811117338894241_n - Copy 15740749_1179439288818109_8729303803611856781_n - Copy 15740770_1179440012151370_8710175629718669036_n - Copy 15741237_1179440118818026_7980096376872416446_n - Copy 15747804_1179439422151429_2224234671928990605_n - Copy