ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្ស ឃុំបឹងបត់កណ្តោល


#ស្រុកបាកាន
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្ស ឃុំបឹងបត់កណ្តោល ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ ពីសមាជិកសមាជិកាគណបក្សចំនួន ៦៧៤នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រី១៥៨នាក់
ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំបឹងបត់កណ្តោល ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

15726580_1880212978878373_36110121238319020_n 15747379_1880212735545064_3108963858755157651_n 15747385_1880212648878406_8198685809935768813_n 15747412_1880212885545049_6909736967106785446_n 15781038_1880212565545081_5077931601971477820_n 15822882_1880212792211725_6765073573283696894_n