ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានគណៈប្រចាំការ អនុប្រធានឝណៈកម្មាធិការឝណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតគណបក្សឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានរៀបចំធ្វើសន្និបាតរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ៥ឆ្នាំ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧- ២០២២ ។ ក្រោមអធិបតីភាព ឯឧ, ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានគណៈប្រចាំការ អនុប្រធានឝណៈកម្មាធិការឝណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណបក្សឃុំក្បាលត្រាចចំនួន ៦៨២ នាក់ផងដែរ ។

photo_2017-01-14_16-17-03 photo_2017-01-14_16-16-16 photo_2017-01-14_16-16-24 photo_2017-01-14_16-16-32 photo_2017-01-14_16-16-39 photo_2017-01-14_16-16-45 photo_2017-01-14_16-16-51 photo_2017-01-14_16-16-57