លោកជំទាវ ជា ខេង ស៊ុយ សែម បានអញ្ឃើញកាន់បិណ្ឌទី១២នៅវត្តបឹងខ្នារ និង វត្តទន្សាយអើត ក្នុងស្រុកបាកាន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកជំទាវ ជា ខេង ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញទៅ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌវេណទី ១២ នៅវត្ត បឹងខ្នារ

និង វត្ត ទន្សាយអើត ស្ថិតក្នុងឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់។

ជំទាវរាប់បាទ ពុទ្ធបរិស័ទ្ធ ព្រះសង្ឃសូត្រ រាប់បាទ លោកជំទាវជាខេងអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវត្តបឹងខ្នារ