ឯកឧត្តម កែវ រតនៈអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចុះអគ្គិសនី


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និងឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាសាធារណៈ ស្តីពីការប្រកាសចុះថ្ងៃអគ្គីសនី
ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង ឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅឃុំកោះឧកញ៉ាតី ខេត្តកណ្តាល ក្នុងការប្រកាសចុះថ្លៃអគ្គិសនី ដែលបានមកពីការ វិនិយោគរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា លើខ្សែបញ្ជូនរងតាមបាតទន្លេមេគង្គ ក្រោមការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ។

12235114_1027016570673795_982083803139427639_n 12235114_1027016570673795_982083803139427639_n 12243212_1027016664007119_2360935606057982053_n 12246614_1027016557340463_4500439550452035976_n 12246620_1027016384007147_7185897835233067392_n 12246708_1027016317340487_885857904708143176_n 12247108_1027016457340473_8396114261970811193_n