លោក សំរិទ្ធ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គ


#‎ថ្ងៃទី៣០_១១_២០១៥រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់‬
ខេត្តពោធិ៍សាត់ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៍គណនេយ្យភាព សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រោមអធិបតីភាព៖
លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់
ដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីគណនេយ្យភាពជូនដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង គណៈអភិបាលក្រុង មន្រ្តីនៃរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់។

12299254_443609102491669_350629916943724956_n 12308603_443609175824995_4227447383490207714_n 12310454_443609045825008_3204559707902043274_n 12313678_443609119158334_1161940789381794681_n 12313854_443609149158331_2460178154821891138_n