នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុបប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៦ ឆ្នាំទី២ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

12313972_1668208916802221_7689414204178614462_n 12316578_1668208990135547_6967837515693127457_n 12341237_1668208920135554_638449471934858910_n 12346599_1668209063468873_5487155325316554976_n 12347643_1668208963468883_3382668234465971823_n 12360054_1668208983468881_917093630879220726_n