ឯកឧត្តម ខូយ សុខា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក នៅស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់


ព្រឹកថ្ងៃទី១៣-ធ្នូ-២០១៥ នៅទីស្នាក់ការ
គណបក្សប្រជាជនស្រុកក្រគរ ឯកឧត្ដម ខូយ សុខា
និងឯកឧត្ដម កែវ រតនៈ រួមនឹងសហការីបាន
អញ្ជើញជាគណ:អធិបតី និងថ្លែងសំណេះ
សំណាលផ្តល់គំនិតល្អៗមួយចំនួនដល់ក្រុម
ការងារ និងយុវជនក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព
ថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ទូទាំង
ស្រុកក្រគរ ចំនួន៣៥៣នាក់ ។ ការចូលរួម
ទាំងក្រុមការងារ និងយុវជនសរុបមានចំនួន
៧៥១នាក់ ។

11202432_439780489546482_2407678435221600984_n 11218914_1648665325396458_6850593504692251180_n 11221284_439819729542558_5209213575628524548_n 12241607_439818892875975_1231456844273777538_n 12321143_1123319881011633_7437990193383312459_n 12341416_439819329542598_7998146031604577420_n 12342477_439818956209302_5796422119258605918_n 12345568_151711391856446_8485629656524905879_n 12347676_439819532875911_6804594909776802029_n 12369094_439819059542625_5814003926837663140_n 12369190_439780802879784_8421689756261810328_n 12369233_439819862875878_2124307896972153049_n 12375966_439780039546527_5803569757517520562_n 12376007_439819432875921_7987720178917675517_n 12376694_439819192875945_4660078685641972224_n 12376700_439818976209300_1063770606380735367_n 12391162_439780359546495_3704881433904043308_n 12391252_439819549542576_963995253451808523_n