ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញបានរួមសហការណ៍ជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនធ្វើស្ពានសម្រាប់ប្រជាជននិងសិស្សសាលាឆ្លង


នេះគឺស្ពានកំពង់ល្វា ឃុំលាចឆ្លងទៅឃុំសំរោងដើម្បីអោយ
ប្រជាជន សិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរ និងដឹកកសិផលផ្សេងៗ
យកទៅលក់នៅទីផ្សារក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។
នេះជាទង្វើល្អរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក
ភ្នំក្រវាញ ដោយមានសមាជិក សមាជិការគណបក្សប្រជាជន
ចូលរួមពលកម្ម ។នេះគឺស្ពានកំពង់ល្វា ឃុំលាចឆ្លងទៅឃុំសំរោងដើម្បីអោយ
ប្រជាជន សិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរ និងដឹកកសិផលផ្សេងៗ
យកទៅលក់នៅទីផ្សារក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។
នេះជាទង្វើល្អរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក
ភ្នំក្រវាញ ដោយមានសមាជិក សមាជិការគណបក្សប្រជាជន
ចូលរួមពលកម្ម ។ចូលរួមពលកម្ម ។

9556_1668554316717099_767800571584718145_n 1919067_1668554700050394_1175795222503408908_n - Copy 1919067_1668554700050394_1175795222503408908_n 11048696_1668554356717095_5575189189133869887_n 12400455_1668554336717097_7341307851554962706_n - Copy 12400455_1668554336717097_7341307851554962706_n 12400639_1668554390050425_1638023875643699292_n - Copy 12400639_1668554390050425_1638023875643699292_n 12417840_1668554726717058_4496661731458804308_n 12417846_1668554480050416_3445372437327427898_n 12439144_1668554196717111_3146554135577116571_n 12507681_1668554283383769_3243321416258227890_n 12509716_1668554223383775_7419892807022820255_n 12510511_1668554296717101_1234477054367775336_n