លោកសំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់ចូលរួមវេទិការតុមូលខេត្តព្រះសីហនុ


* គម្រោងលើកកំពស់សេវាសមាគមក្រុមប្រឹក្សា( ACES )អនុវត្តន៍ទៅលើខេត្តគោលដៅចំនួន៦:
* ខេត្ត បាត់ដំបង.សៀមរាប.កំពង់ចាម.កំពង់សោម. តាកែវ.និងស្ទឹងត្រែង
* ខេត្តទាំង៦បានរៀបចំវេទិកាតុមូល ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមទាំង២៥ រាជធានីខេត្តដោយរង្វិលជុំនៃខេត្តទាំង៦ ។
* របៀបវារៈតុមូលនោះនៃខេត្តនិមួយៗគឺ:
1- ឧទ្ទេសនាមពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលរបស់គរោងចំណុចខ្លាំងខ្សោយបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយ
2- ការចូលរួមជាសំណួរឬជាមតិយោបល់ឬចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសកម្មភាពនិងលទ្ធផលនៃខេត្តនិមួយៗ
3- ការរៀនសូត្រ និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការដកស្រង់បទពិសោធន៍ល្អៗពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការ
លើកកំពស់សេវាសមាគមក្រុមប្រឹក្សាឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព គំរោងនេះត្រូវបានអនុវត្តបន្ត៦ខេត្តផ្សេងទៀត ។
( ល្ងាច.១៣.០១.២០១៦នៅHot.Golden sea )ខេត្តព្រះស៊ីហនុ

12573938_1744177645802369_2747072704190388941_n 923518_1744177959135671_8378933063007585747_n 1005515_1744177425802391_667592636347981876_n 1510880_1744177279135739_6111817852434353572_n 10320512_1744177495802384_5217007609536930962_n 12507628_1744177299135737_871592796404242906_n 12509202_1744177775802356_77580208448639277_n 12509348_1744177402469060_4273302405379506238_n 12509911_1744177595802374_3730210815923942498_n 12510313_1744177339135733_2097278643145886980_n 12540605_1744178132468987_7753695699276706358_n 12541145_1744177695802364_5878369049268358758_n 12552832_1744178032468997_4457845880734432542_n 12553043_1744177542469046_5025023321062624436_n