ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពថ្នាក់ដឹកនាំយុវជននៅស្រុកភ្នំក្រវាញ


រសៀលថ្ងៃទី 16 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016
ឯក ឧត្តម ខូយសុខា ប្រធានគណ:កម្មាធិការគណ:បក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់
ឯក ឧត្តម កែវ រតនះ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់ឯក ឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ
ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញអញ្ចើញជាអធិបតិដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ស្រុក ភ្នំក្រវ៉ាញរួមនឹងក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក ភ្នំក្រវ៉ាញទាំងអស់មានចំនួន 995 នាក់ ។

12573851_201254630226625_1919202625182708513_n 8206_201255576893197_7184817798235527149_n 1426478_201253480226740_42089471496209297_n 12439266_201254506893304_7612353036179823641_n 12494953_201255156893239_7367819493633229512_n 12507418_201253746893380_7016167207537732236_n 12508931_201254766893278_8178192441053402614_n 12510319_201253510226737_5215394550284231150_n 12524307_201254203560001_8966954494546494994_n 12540875_201253626893392_8443073490191351653_n 12553004_201254916893263_7718977784484120343_n 12573790_201253533560068_1074458431662233380_n