លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រកាសតែងតាំង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ


#‎សាលប្រជុំរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់‬ ព្រឹកថ្ងៃទី ២០/០១/២០១៦ កិច្ចប្រជុំប្រកាសតែងតាំងប្រធាន ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ដោយលោកស្រី ជា យ៉ុន

ប្រធានការិយាល័យចាស់ ជំនួសដោយលោក សំ អ៊ាត ជាប្រធានការិយាល័យថ្មី ក្រោមអធិតីភាព លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោត      និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង។

12573031_442076259324576_3119708324880810498_n 12439549_442076159324586_8095408125389196256_n 12494952_442076119324590_8526971416967344465_n 12510476_442076079324594_3541487789465253487_n 12524317_442076225991246_3001315886577882026_n