សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ជួបជាមួយភ្ញៀវទេសចរបរទេស និង បងប្អូនធាក់ស៊ីក្លូចំនួន ២៤ នាក់ នៅសួនច្បារ


ថ្ងៃនេះពិតជាសំណាង ខំធ្វើការតាំងពីព្រឹកនិងឆ្លៀតចេញទៅសួនច្បារមុខផ្ទះ។ខ្ញុំបានជួបទេសចរបរទេស ពិសេសបានជួបបងៗនិងអ្នកធាក់សុីក្លូ២៤នាក់ ដែលផ្តល់
ឱកាសឱយខ្ញុំស្វែងយល់លើការរកសុី ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សសុីក្លូ។សប្បាយដែលបានអង្គុយនិយាយគ្នានិងបានឧបត្ថម្ភក្នុងម្នាក់ៗ៤០មឺុនរៀល៕

1936966_945881932126971_6550578663454457518_n 12472667_945881972126967_1148832603526032930_n 12565460_945881768793654_6983994306467927_n 12573006_945881888793642_1917468228909519870_n 12573760_945881662126998_2305549252565011459_n 12642539_945881655460332_4996038561086925707_n 12642539_945881692126995_7281653089945006097_n 12642589_945882035460294_959859680653637057_n 12644696_945882072126957_4213000813332541008_n 12645262_945881775460320_5316505906710815076_n 12654448_945881902126974_6323114689180793715_n 12661963_945881738793657_475915157638311717_n 12662440_945881925460305_8862988606671406819_n