ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះអាជីវករ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ជុំវិញការងារចាត់តាំង អនុវត្ត ជំរុញ សម្របសម្រួល ដោះស្រាយ ការលំបាកនានា ដើម្បីធានាឱ្យសកម្មភាពទាំងឡាយ បានប្រព្រឹតិ្តទៅដោយរលូន និង ទទូលបាន លទ្ធផលល្អប្រសើរ ។

12654595_1688811164741996_3537947143842632572_n 12631360_1688811051408674_4998512063751745038_n 12642951_1688811048075341_5979300651631917365_n 12644750_1688811171408662_5798787036906463177_n 12647344_1688811054742007_3973135359840655724_n 12654498_1688811181408661_7100130554295229426_n