លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមរយ:បច្ចេកវិទ្យា( TRANSMIT )


* ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមដានដំណោះស្រាយតាមរយ:បច្ចេកវិទ្យា( TRANSMIT )ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង អង្គការ
សហគមន៍មូលដ្ឋាន ( CBO )និងយុវជនក្រុងព.សនិងស្រុកក្រគរ ផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ក្នុងគោលបំណងដើម្បី :
– ជួយឱ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងព.ស & ស្រុកក្រគរកត់ត្រាបានបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។
– ប្រជុំបូកសារុបបញ្ហា,ចាត់អាទិភាពបញ្ហា និងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។
– ចែករំលែកបទពិសោធន៍និងពត៌មានដល់ក្រុង
ស្រុក ខណ្ឌ ដទៃទៀត ។
* ការឆ្លើយតប និងគណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹង
មានភាពប្រសើរឡើង ។
គាំទ្របច្ចេកទេសនិងថវិកាដោយអង្គការ pact,DAI
& A.K និងផ្ដល់ឧបករណ៍បញ្ចាំង&ទូរស័ព្ទ ជូនដលក្រុងពោធិ៍សាតនិងស្រុកក្រគរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផងដែ
( រសៀលថ្ងៃទី០៤.០២.២០១៦សាលាក្រុង ព.ស)

12631476_1751465101740290_8329059549279536000_n 12644833_1751464815073652_3811204801410049084_n 12645019_1751464838406983_7390489832174286099_n 12647105_1751464991740301_104553113829500752_n 12650915_1751464965073637_4549588106582934051_n 12654153_1751464745073659_1548267164785310481_n 12654681_1751465078406959_8075273454514576351_n 12661775_1751464888406978_6912038456429740808_n 12662602_1751464855073648_8278006824109510171_n 12670275_1751465008406966_8390181785132996583_n 12687969_1751464908406976_3550358051458783842_n 12688196_1751464925073641_116922514620522070_n 12688325_1751464768406990_5541309953907968395_n