ប្រសាសន៍សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់ប្អូនៗនិសិ្សតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ