ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានទទួលជួបក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងត៍កម្ពុជាចក្រីទីង


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានទទួលជួបក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងត៍កម្ពុជាចក្រីទីង
Cambodia Chakrey Ting Cement Co., Ltd
ដើម្បីស្តាប់ពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន
——————-
កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦
ទីកន្លែង: ទីស្តីការក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

12650989_1560137277629777_2865581606816020055_n 12654394_1560137284296443_7225214211673407279_n 12705529_1560137264296445_878135611312807405_n