លោក សំណារិទ្ធ អនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់សិស្សមត្តេយ្យនៅស្រុកក្រគរ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤/០២/២០១៦ លោក សំ ណារិទិ្ធ អនុប្រធាន សសយក ខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ហេង សុខគង់ ប្រធាន សសយក ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំយុវជនចូលរួមសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ លោក គា បូរ៉ាត នាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍និស្សិត និងសហការជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជា ដោយបាននាំយកសម្ភារៈសិក្សា ថ្នាំពេទ្យ ជូនសិស្សមត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សាត្រពាំងរំដេញចំនួន ២៤៣ នាក់ នៅឃំុក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

12734079_1159468170730137_5425505221377127556_n 10426560_1159468147396806_1515880743221500474_n 12688128_1159467884063499_190419320755050069_n 12705358_1159467800730174_9071579739182916442_n 12715745_1159468257396795_1685520859268708250_n 12717262_1159467767396844_6513750812804259616_n 12717794_1159468007396820_4749824532635594497_n 12729285_1159467957396825_4485457211082102227_n 12733495_1159468037396817_1969945311468759052_n 12733601_1159468304063457_3798992931194774387_n 12734056_1159468337396787_2238731790588841615_n