ឯកឧត្តម អឹុង គឹមលាង អនុប្រធានយុវជនគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាម អប់រំនយោបាយដល់យុវជនក្រុងពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម អឹុង គឹមលាង អនុប្រធានយុវជនគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានធ្វើបទឧទ្ទេសនាម និងវេទិកា តស៊ូមតិ បកស្រាយបម្លឺចង្ងល់សំនួរនិងចម្លើយ ដល់យុវជនបក្ស ភូមិ សង្កាត់ និងក្រុង ក្នុងវគ្គអប់រំគោលនយោបាយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧-មីនា-២០១៦ នៅសណ្ឋាគា ខេអឹម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។
-សំនួរ ចម្ងល់ ទូទៅ ក្នុងវេទិកា ផ្តោតសំខាន់លើគោលនយោបាយបក្សពិតប្រាកដ ទំលំទូលាយ ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការកសាងសុមត្ថភាពយុវជនដើម្បីត្រៀមបន្តវេនពីថ្នាក់ដឹកនាំ ។
-ចំណុចខ្លាំងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគាំទ្រ យ៉ាងច្រើនលើសលុប
-យន្តការដឹកនាំប្រទេសរបស់បក្សរើកចំរើនឥតឈុបឈរលើគ្រប់វិស្ស័យ បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាជន កាពារទឹកដី និងសន្តិភាពពេញលេញ….
-ស្ថានភាពនយោបាយថ្មីៗរបស់បក្ស និងយុទ្ធសាស្ត្រកាពារនិងវាយបកនូវរាល់ការបម្លៃការពិត ញួសញុង បង្ករភាពអសន្តិសុខ និងចលនាខុសបម្ពុលគ្រប់រូបភាពខុសប្បាប់ប្រទេសពីសំណាក់បក្សដ៍ទៃ ដែលគ្មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេស។

946188_774550909313459_1309079676520680893_n 1914880_774555169313033_4318985135249056003_n 1934768_774555112646372_4385310589278688557_n 12321221_774555195979697_3560166090787020152_n 12321258_774550875980129_4803070388128374125_n 12439290_774552225979994_367655900481412581_n 12472448_774555162646367_7600139467851524851_n 12472467_774550815980135_423235892927968543_n 12718190_774550862646797_2309133593595977934_n 12799394_774552499313300_925044227710167985_n 12919863_774555189313031_1847628223389264837_n 12920473_774555049313045_8101264084189067691_n