ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៅស្រុកបាកាន


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ញើញជា
គណអធិបតីក្នុងពិធី បញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
——————
កាលបរិច្ឆេទ ៖រសៀល ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
ទីកន្លែង ៖ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

12592377_500379700168769_9064061814376412072_n 13012836_1131499546871021_8687752888872864148_n 13015608_500379556835450_6457043052271422280_n 13043303_500379763502096_840662171975727869_n 13043691_500379850168754_1852070637888586483_n 13051610_500379606835445_7846169799814527214_n 13076866_500379730168766_606369725428546292_n 13083209_500379636835442_2167881815459781287_n 13091945_500379796835426_1643241236228687218_n 13094105_500379650168774_100898751351986136_n