ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានស្តីទីគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ជើញដំណើរការរាប់បាទដល់ព្រះសង្ឃ


ឯឧ.ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និង ឯឧ.ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានស្តីទីគណ:អភិបាលខេត្ត ឯឧ.សមាជិក សមាជិកា សភាមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯឧ.សមាជិកគណ:ងចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្ត និងពុទ្ធបរិសទ្ធទាំងអស់ចាប់ដំណើរការរាប់បាទព្រះសង្ឃ។

13267929_1781577282075277_2264281665578029381_n 13087681_1781577315408607_2687483728584784056_n 13164473_1781577412075264_8026973109822642753_n 13221521_1781577442075261_826957070316710265_n 13226796_1781577618741910_3196331145716609553_n 13226976_1781577518741920_5376350105775360446_n 13227106_1781577472075258_1420730159148548233_n 13237590_1781577572075248_762102702092929274_n 13240757_1781577185408620_6544544984845743500_n 13241411_1781577342075271_8562759153969785944_n 13245502_1781577668741905_7045842593407183003_n 13254357_1781577365408602_2348246711242523700_n 13267701_1781577222075283_8368396546412839950_n 13267834_1781577248741947_8667916648133703942_n