ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចុះដោយផ្ទាល់តាមលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាល មិនមែនជាការបន្តុសបង្អាប់របស់ជនមួយក្តាប់តូចនោះទេ។
ពួកយើងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អ ប្រសើជាង សន្យាខ្យល់ដូចជនមួយចំនួន. ខ្ងុំស្រលាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្ងុំខិតខំក៏ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំ។

13494915_1647523912224446_72141820837771517_n 13516428_1647523892224448_2414381800054738647_n 13537755_1647523875557783_8918469764798844605_n 13557821_1647523925557778_3651617118552223790_n