ឯកឧត្តម ម៉ក់រ៉ា​ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្ត ខូយ សុខា ប្រធានគណបក្សខេត្ត ទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូវៀតណាម


ពិធីជួបសំណេះសំណាលរវាងគណ:ប្រតិភូសមាគមអតីត:យុទ្ធជនវៀតណាម ខេត្តទៀងយ៉ាង ជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់។
គណ:ប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡេ យុង សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការសមាគមអតីត:យុទ្ធជនវៀតណាម និង ជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តទៀងយ៉ាងជាប្រធានប្រតិភូ រួមនិងសមាជិកប្រតិភូ ១២រូប។
គណ:កម្មាធិករគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនខេត្ត ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការ និងជាប្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តនិងសមាជិកគណ: កម្មាធិការគណបក្សខេត្តសរុប១៦រូប។
នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត។

13696998_1804491623117176_1213656027290905574_n 13709865_1804491683117170_3058921832972565024_n 13709868_1804491553117183_419283162203043615_n 13709869_1804491753117163_7270531466003436863_n 13718589_1804491783117160_3694235939256836674_n 13754212_1804491723117166_8268053578439558406_n 13754343_1804491589783846_104409741250811637_n 13769428_1804491663117172_4604309804748985147_n