ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា និងលោក ប៊ិន វណ្ណា អភិបាលស្រុកក្រគរ បានចូលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអាជីវករនៅផ្សារសាមគ្គីក្រគរ


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា និងលោក ប៊ិន វណ្ណា អភិបាលស្រុកក្រគរ បានចូលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអាជីវករនៅផ្សារសាមគ្គី
ក្រគរ និងបានទទួលទាននំគ្រក់យ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ។

13781690_516350221889508_3303082754827134211_n 13700185_516350288556168_2344264128751246122_n 13729157_516350215222842_976012615027758385_n 13769398_516350291889501_1058421641794771333_n 13775871_516350258556171_1942748869999924744_n