ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែមបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាជិកបក្សប្រមាណ១៣០០នាក់ ក្នុងឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់


នាព្រឹកថ្ងៃទី31-07-2016 ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែមបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនសមាជិកបក្សប្រមាណ1300នាក់ ដែលបានមកពី
ភូមិចំនួន03 គឺភូមិឧញ្ញ៉ាមាន់ ភូមិបត់គគីថ្មី និងភូមិស្រះម្កាក់ ក្នុងឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ។

13903421_520494241475106_8115966628693796499_n 13681021_520494301475100_5251799726737083337_n 13681081_520493958141801_5989493592960458889_n 13872843_520493954808468_2924584373442477152_n 13876665_520494221475108_3320551267847985071_n 13879188_520494364808427_1719050172550900834_n 13886446_520493968141800_4099682975830935262_n 13903206_520493994808464_2347450017793737876_n 13903298_520494238141773_8759190214990412886_n