ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយ ជាបរិក្ខាពេទ្យ ដែលជាអំណោយ របស់ក្រុមហ៊ុន Angkor gold


នៅរសៀលថ្ងៃទី31-07-2016នៅស្នាក់ការ គណបក្ស អូរចំបក់ ឯ.ឧ ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយ ជាបរិក្ខាពេទ្យ ដែលជាអំណោយ របស់ក្រុមហ៊ុន Angkor gold
ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យ ខេត្ត ស្រុក តាមរយៈឯ.ឧស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល។

13620278_537382119801860_2010240050599988531_n 13873156_537382179801854_7614721649608833846_n 13880384_537382139801858_6643580056244530895_n 13892003_537382006468538_3179870008296074332_n 13900062_537381906468548_7422767901942030816_n 13901359_537381876468551_7882065925844839915_n 13903316_537382043135201_7106384217913317997_n