ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចុះធ្វើការសម្របសម្រួល និងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ ជុំវិញការសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចុះធ្វើការសម្របសម្រួល និងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ ជុំវិញការសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យអាជ្ញាធរបើកផ្លូវគ្រោងលេខ ២០៤(ផ្សារចាស់)ជូន ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរ និងចេញចូលបានស្រួល នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

13932669_1772501396372972_6258423025553920797_n 13873022_1772501403039638_1605951593681702052_n 13886899_1772501496372962_565722915848428358_n 13902587_1772501486372963_1777080283019735884_n 13902774_1772501483039630_7966629006993148970_n 13924899_1772501389706306_5396651864301085086_n