លោក ឡាយ ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ បានផ្តល់គ្រឿងយន្តកសិកម្មចំនួន០៥គ្រឿងដល់ សហគមន៍ចម្រើនកសិករស្ថិតក្នុងស្រុកបាកាន


ព្រឹក ថ្ងៃទី១១-សីហា-២០១៦
លោក ឡាយ ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់ បានផ្តល់គ្រឿងយន្តកសិកម្មចំនួន០៥គ្រឿងដល់ សហគមន៍ចម្រើនកសិករ ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលមានលោក ហ៊ុន សេង ជាប្រធានសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើនដំណើរការផលិតពូជន៍ស្រូវទីផ្សារបម្រើដល់បងប្អូនប្រជាជន ។

13939467_862479530520596_278550735918635645_n 13880129_862479507187265_4979133611174681817_n 13901342_862479543853928_8625476233394037960_n 13906750_862479547187261_8398040297289201465_n 13934704_862479490520600_5259861638535665_n