ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសក្រុមការងារចុះជួយឃុំមេទឹក


រសៀលថៃ្ងទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ធីម សុធារ៉ា ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត និង លោកអនុប្រធានមន្ទីរព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរ បានចូលរួមពិធីប្រកាសកែសម្រួលនិង តែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារចុះជួយ ឃុំមេទឹកស្រុកបាកានខេត្តពោធិសាត់ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមខូយ សុខា សមាជិកគណកម្មាធិការ កណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណ កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

14079502_1135631316500509_6215446354878424396_n 14021651_1135631259833848_4355774694401173694_n 14022112_1135631243167183_7236584412595834734_n 14039893_1135631649833809_5395646464594328355_n 14045649_1135631586500482_182209608080122914_n 14051593_1135631449833829_174189593712125266_n 14054124_1135631336500507_1786871318554827491_n 14064127_1135631543167153_6610543404930166210_n