លោក ធីម សុធារ៉ា ប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់បានចុះពិនិត្យផ្លូវនៅស្រុកវាលវែង


ថៃ្ងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦លោក ធីម សុធារ៉ាប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយលោកអនុប្រធានមន្ទីរ ប្រធានការិយាល័យផ្លូវជនបទបានចុះសិក្សាផ្លូវមួយខែ្សប្រវែង ១៩.២០គីឡូមែ៉ត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មី -ទំព័រ ឃុំប្រម៉ោយ និងភូមិសំឡាញ ឃុំក្រពើពីរ ស្រុកវាលវែង ផ្លូវនេះបានកសាងតាំងពីឆាំ្ន ២៊០១០ ឥឡូវខូចខាតអស់ហើយ ។

14022160_1136519953078312_6805465716885367756_n 14040026_1136519903078317_851938755661206261_n 14051586_1136519969744977_6049915422243905236_n 14064180_1136519829744991_8983446350913380845_n 14095922_1136519816411659_5944161198037355744_n 14102156_1136519919744982_1680471388681563322_n