ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ចុះសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការគនបក្សឃុំរំលេចក្នុងស្រុកបាកានខេតុ្ត ពោធិ៍សាត់


នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនឃុំ រំលេច ស្ថិតក្នុងស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួួយលោគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ភូមិ យុវជនឃុំ នារីឃុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯឧ,ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្រុកបាកាន វាលវែង និងក្រុងពោធិ៍សាត់ និង ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯឧ,ម៉ៅ ធនិន ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីឯឧ, ឈុន សុង សមាជិកប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និង ជាប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត លោក ញ៉ឹក សារ៉េត សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណ:ចាត់តាំងគណបក្សខេត្ត ឯឧ,វង្ស សំអុល សមាិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត លោក សំរិទ្ធិ អេងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯឧ,លឹម ចន្ទថៃសមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តម ចេង ឡៃ សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និង ជាអភិបាលរងខេត្ត ។
ខ្លឹមសារ ក្នុងឱកាសំណេះសំណាលនាពេលនេះមាន -ស្តាប់នូវរបាយការណ៍ របស់គណប្សឃុំ អពីការអនុវត្ត គោលនយោបាយ របស់គណបក្សកន្លងមក – ស្តាប់នូវ មតិផ្សេងៗ របស់សមាជិកគណបណបក្ស ការលំបាក បញ្ហាប្រឈម ផ្សេងៗក្នុងកសរដឹកនាំកន្លងមក។

14142033_1820630781503260_623198230970013610_n 14022257_1820656358167369_7423124335766642280_n 14022348_1820630434836628_1063950034020159480_n 14034765_1820656258167379_5162194434271722091_n 14034932_1820630608169944_8001195977351074890_n 14034942_1820630394836632_1628931074328807090_n 14046108_1820630474836624_4689286348601610072_n 14054096_1820630561503282_7557467374904130980_n 14055122_1820630518169953_4607432456236526668_n 14068166_1820630348169970_1337647449632940894_n 14080053_1820656404834031_8673069639315099852_n 14095696_1820656291500709_3867451129141261213_n 14100420_1820630304836641_7165223828765966152_n 14102170_1820656164834055_6648456635387219663_n 14102251_1820656231500715_8705571639969979020_n