ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន និង ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ តែងតែចុះ ដោះស្រាយរាល់ទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់


ទុក្ខលំបាករបស់រាស្ត្រ គឺជាទុក្ខលំបាករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ !ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន តែងតែចុះ
ដោះស្រាយរាល់ទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈ
លំបាកយ៉ាងណា ក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្នាមញញឹម ជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឱ្យអស់សង្ឃឹមឡើយ ។

14117911_531115413746322_5290200648524123644_n 14045756_531115470412983_5139646855174815728_n 14063732_531115560412974_3229057111993928970_n 14095751_531115463746317_3617962937576706705_n