ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនខេត្ត ពោធិសាត់ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយ គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ ភូមិ នៅឃុំបាក់ចិញ្ចៀន ក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញ


រសៀលថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណបក្ស
ប្រជាជនខេត្ត ពោធិសាត់ បានដឹកនាំក្រុមការងារ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍
គណបក្ស ចុះឃុំបាក់ចិញ្ចៀន ដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកគណបក្សឃុុំ
សាខាបក្សភូមិ យុវជនឃុំ សមាគមនារីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ ដើម្បី សំណេះសំណាល និង សាកសួរព៌តមាន ទាក់ទងនិងការរៀបចំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ គណបក្ស ការអនុវត្តគោលនយោបាយគណបក្ស និង បញ្ហាប្រ
ឈមផ្សេងៗក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងការត្រៀមខ្នួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបាបគ្រប់ៗគ្នា មាន ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

14080013_549497601923645_4405999546833733165_n 14054209_549497435256995_4888781865563258822_n 14067630_549497531923652_5558852340268472760_n 14068143_549497481923657_7796373814812410830_n