ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.14.10 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.13 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.15 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.21 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.26 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.32 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.39 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.46 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.51 PM WhatsApp Image 2016-09-13 at 4.13.56 PM