ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានជម្រុញប្រជាពលរដ្ឋ៊ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


ការចុះឈ្មោះនៅសល់តែ៧ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះហេតុនេះយើងទាំងអស់គា្នត្រូវសហការនិងជម្រុញជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះឱ្យពួកគាត់បាន
ទៅចុះឈ្មោះឱ្យបានគ្រប់គា្ន​ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងសារុបគឺជាភាពចាំបាច់របស់យើងរួមមានៈ​ភូមិ​ សង្កាត់​ ក្រុង​ យុវជនភូមិ​ យុវជនសង្កាត់​ យុវជនក្រុង​ ក្រុមការងារចុះជួយភូមិ​ ក្រុមការងារ
ចុះជួយសង្កាត់​ ក្រុមការងារក្រុង​ ក្រុមម៉ូតូឌុបនិងគណ:ចលនាពេលជួបការលំបាកណាមួយ​ ត្រូវរាយការណ៏ជូនឯឧ.ប្រធាន
ក្រុមការងារចុះជួយក្រុងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាឱ្យការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យ​ ។
​ (​ ក្រុងពោធិ៏សាត់​ ថ្ងៃទី២២.១១.២០១៦​ )

15181614_1882723925281073_2247559770130327909_n 15078824_1882724628614336_6488260674023824795_n 15079035_1882724578614341_9057176049022723865_n 15085734_1882724181947714_7743343844074750282_n 15109465_1882724398614359_316522210382762303_n 15179204_1882724535281012_7924627544652437203_n