ឯកឧត្តម ម៉ៅ សាន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពីធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា


ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សសយក ស្រុកភ្នំក្រវាញ បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ស្តីពី ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ រៀបចំដោយក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា.ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការ
កិច្ចរួមសហការណ៍ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់។

15073381_370633169955436_5107350919702674387_n 15073475_370633526622067_7752212490956983186_n 15094506_370633403288746_2031659240359540057_n 15094962_370633466622073_5901794321444833012_n 15107371_370633293288757_4652548480072848745_n 15107392_370633183288768_2962425956585989743_n 15107431_370633236622096_3861166285579837303_n 15181478_370633379955415_7461318448975798087_n