លោកពុទ្ធ រិទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្តៀង លោក ផាយ ឡេង អភិបាលស្រុកកណ្តៀងអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ


ព្រឹកថ្ងៃទី២៤/១១/២០១៦លោកពុទ្ធ រិទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្តៀង លោក ផាយ ឡេង អភិបាលស្រុកកណ្តៀង និងលោកប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៧ឆ្នាំ២០១៦ក្រោមប្រធានបទ«រួមគ្នាលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ»ក្នុងបរិវេនវត្តនទីសេដ្ឋាហៅវត្តបន្ទាយយួន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្យា ស្រុកកណ្តៀង ។

15230654_317034482013486_3287384972308186153_n 15073335_317035388680062_1188766310967080843_n 15095675_317033658680235_1026585927181751800_n 15178287_317034428680158_7113007210934173386_n 15192514_317035395346728_3814401024559749715_n 15193506_317033288680272_6432404899301779607_n