ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាព


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្ត អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាព នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.59 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.30 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.31 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.32 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.33 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.34 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.35 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.36 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.37 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.39 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.47 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.48 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.49 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.51 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.52 PM WhatsApp Image 2016-11-30 at 3.47.54 PM