ឯកឧត្តម អ៊ឹងគឹមលាង បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអភិវឌ្ឍន៍ ៥ឆ្នាំ


ព្រឹកថ្ងទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្មតពោធិ៍សាត់មានប្រារព្ធពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអភិវឌ្ឍរយៈ

ពេលឆ្នាំ ៥ ២០១៥  =  ២០១៩  កម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល បានដាក់ជូនឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិសាត់។

ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ១ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ២ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការ៣