ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល


កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់មានការប្រឡងជ្រើសរើស ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីព័ន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់។

ថតរួម ទិដ្ឋភាពសិស្សប្រឡង បើកវិញ្ញាសារ ឯឧ.ម៉ក់ រ៉ា កាត់វិញ្ញាសារ