ឯកឧត្តម អ៉ឹង គឹមលាង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកការប្រជុំជួបជាមួយក្រុមការងារយុវជនប្រចាំខេត្ត


ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការ
យុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកការប្រជុំជួបជាមួយក្រុមការងារយុវជនប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម អ៉ឹង គឹមលាង ប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់រួមទាំងអស់លោកជាអនុប្រធានយុវជនជាច្រើនរូបទៀតក្នុងខ្លឹមសារត្រៀមចុះជួបជាមួយនិងយុវជនតាមបណ្តាស្រុក/ក្រុង ឃុំ ភូមិ មាននៅក្នុងរចនាស័ម្ពន្ធដែលបានរៀបចំកន្លងមក

15326522_375817856103634_7530714101365952348_n 15181452_375817712770315_6955201286526647096_n 15202680_375818416103578_7303733010251062462_n 15202753_375818276103592_7325624816048647666_n 15220179_375817969436956_2480014438304211131_n 15230710_375817642770322_9073793385347838431_n 15241814_375817749436978_7797008453648214339_n 15253596_375817822770304_3880377008946448834_n 15283940_375817679436985_8178859077316364911_n