ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះស្រុកភ្នំក្រវាញ


នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ អមដំណើរដោយឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានគណៈប្រចាំការ និងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងមន្ត្រីជំនាញរបស់គណបក្សខេត្ត បានជួបប្រជុំននៅស្រុកភ្នំក្រវាញជាមួយឝណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឝណៈបក្សស្រុកភ្នំក្រវាញ និងប្រធាន អនុប្រធានគណបក្សគ្រប់ឃុំទាំង៧ ដើម្បីណែនាំអំពីការរៀបចំសន្និបាតគណបក្សឃុំនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ ដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។

15267974_1867679873465017_3180829310238236570_n 15319253_1867679893465015_1743554471385112178_n 15356537_1867679860131685_8320601703836912533_n