កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម​​​​​កែ ប៊ុន​ខៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល


កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារគណៈឃោសនាអប់រំនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម​​​​​កែ ប៊ុន​ខៀងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល​អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាល​​​​​ ឯកឧត្តម​​​​​ ខូយ​សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល​ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត​ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន​ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត​ដោយមានសមាសភាពចូលរួមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត​ ប្រធាន ​អនុប្រធាន គណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្តសរុប១៨រូប។ក្នុងឱកាសនោះក៏មានវត្តមានឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា​ អនុប្រធានប្រចាំការ​និងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តចូលរួមផងដែរ។

15420859_1869162096650128_990479117934225655_n 15284968_1869162209983450_5572779783141892332_n 15319072_1869161939983477_1373783993377634562_n 15326502_1869162423316762_3516555616996273778_n 15326602_1869162479983423_8549072453260078234_n 15327373_1869162363316768_1464091911035061606_n 15349607_1869162053316799_7562583331716586948_n 15350571_1869162016650136_807150105671282182_n 15355637_1869162509983420_3778899961026606026_n 15380801_1869162243316780_5900618161995657637_n 15390914_1869162286650109_9015078691740213184_n 15390917_1869162163316788_7222768473678480288_n 15420795_1869161969983474_509592491887867401_n