លោក សំរិទ្ធិ អេង អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣១អាណត្តិទី២​ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង​នៅមូលដ្ឋាន


កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣១អាណត្តិទី២​ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង​នៅមូលដ្ឋាន តាមរបៀបវារៈ​ ដូចខាងក្រោម៖
​ ពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើ​ ៈ
១-សេចក្ដីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ
លើកទី៣០អាណត្តិទី២​ ។
២-សេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៏សកម្មភាពការងារប្រច​ាំខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១៦​ របស់រដ្ឋបាលក្រុង​ ។
៣-ពង្រាងការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនមន្ត្រី
រដ្ឋបាលក្រុង​ ប្រចាំខែ​ វិច្ឆិកាឆ្នាំ​ ២០១៦​ ។
៤-ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនិងការងាររបស់
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ​ ។
៥-សំណួរចម្ហើយ​ និងការបញ្ចេញមតិយោបល់​ របស់សមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំជាពិសេសមតិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមផងដែរ​ ។
(សាលាសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៏សាត់ថ្ងៃទី​១២.១២.២០១៦)

15319164_1895123410707791_6444433197324979899_n 15349800_1895123877374411_7808213920761418171_n 15350505_1895124000707732_4671075476143535913_n 15355614_1895123567374442_2556077540512953832_n 15355614_1895123740707758_6987559077588834662_n 15355631_1895123377374461_6421161019299267394_n 15355635_1895123980707734_8568167296225532300_n 15356717_1895123524041113_6151978852355149148_n 15380407_1895123584041107_1544465821022426101_n 15390846_1895123454041120_5512896150170480936_n 15400485_1895123630707769_7063255325401476961_n 15400539_1895123714041094_377801023056735884_n 15400898_1895123787374420_9045537183655923851_n 15400941_1895123807374418_4500094336170744971_n 15400954_1895124020707730_8987730186406413117_n 15401007_1895123960707736_2230300405339560229_n 15439900_1895123480707784_1816393138170889335_n 15442382_1895123540707778_9137302383566492853_n 15492411_1895123657374433_696967466628778318_n