កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម សែម សាវឿន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងបរិស្ថាន និងឯកឧត្កតម អុឹង គឹមលាងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ រវាងក្រសួងបរិស្ថាន និង សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្តីពីការអនុវត្តន៍មុខងារ ពង្រឹងការអប់រំបរិស្ថាន និងផ្សព្វផ្សាយអនុក្រិត្យស្តីពីការគ្រប់

គ្រងសម្រាមនិងសំណល់រឹងក្នុងទីប្រជុំជន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់១ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់២