ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកងកម្លាំងប្រជាការពារ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងឯកឧត្តម ទី នរិន្ទ ប្រធានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកងកម្លាំងប្រជាការពារ មកពី៧ឃុំ ទូទាំងស្រុកភ្នំក្រវាញ សរុបប្រមាណ១១០៦នាក់ នៅបរិវេណសាលាស្រុក ស្ថិតក្នុងភូមិលាច ឃុំលាច ស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.57.12 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.07 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.11 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.15 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.17 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.20 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.23 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.27 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.29 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.31 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.32 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.38 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.41 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.44 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.46 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.47 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.50 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.52 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.57 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.56.59 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.57.01 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.57.03 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.57.05 AM WhatsApp Image 2016-12-15 at 9.57.07 AM