ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារសន្និបាតជូនសមាជិកសមាជិការចុះជួយស្រុកបាកាន


រសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦នៅសាលប្រជុំអូរចំបក់បានបើកការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារសន្និបាតជូនសមាជិក
សមាជិការចុះជួយស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់។

photo_2016-12-26_09-14-31 photo_2016-12-26_09-12-29 photo_2016-12-26_09-12-48 photo_2016-12-26_09-13-00 photo_2016-12-26_09-13-08 photo_2016-12-26_09-13-17 photo_2016-12-26_09-13-36 photo_2016-12-26_09-13-45 photo_2016-12-26_09-13-56 photo_2016-12-26_09-14-19