ឯឧ ខូយ រីដា អភិបាលរងខេត្ពពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី


ថ្ងៃទី២៩ធ្នូូ២០១៦ មានរៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃ ការអនុវត្តន៏កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេក
ទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់នឹងការប្រែ ប្រួកអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងារផ្សព្វផ្សាយតំបន់គោលដៅត្រូវ អនុវត្តន៏ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តពោធិសាត់ ក្រោមអធិបតីភាពភាព ឯឧ ខូយ រីដា អភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលមានសមាសភាព មកពីអគ្គនាយដ្ឋានកសិកម្ម នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អង្គការ ក្រុមហ៌ុនឯកជន សហគមន៏អភិវឌ្ឍន៏ កសិកម្ម ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយឃុំ ,,, សរុប ជាង១០០នាក់។

WhatsApp Image 2016-12-29 at 2.50.21 PM WhatsApp Image 2016-12-29 at 2.50.17 PM WhatsApp Image 2016-12-29 at 2.50.18 PM WhatsApp Image 2016-12-29 at 2.50.20 PM