ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្តម ចេង ឡៃ អភិបាលរងនែគណ:អភិបាលខេត្ពោធិ៍សាត់អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវរទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់នៅស្រុកវាលវែងក្នុងវេទិកា


#ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់
ព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និង ពិគ្រោះយោបល់ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តម ចេង ឡៃ អភិបាលរងនែគណ:អភិបាលខេត្ត
ដោយមានសមាសភាពអញ្ជើញចូលរួមចំនួន ២០០នាក់នៅភូមិ/ឃុំប្រម៉ោយ

15781341_1878703182362686_8626224733695633204_n 15740755_1878703242362680_1506655001435053158_n 15740805_1878703709029300_8277617966461397618_n 15740808_1878703629029308_3817657191420711802_n 15747574_1878703092362695_8929720324525236257_n 15780772_1878703149029356_779643967908737257_n 15781183_1878703505695987_561548569618922631_n